Bądźmy razem
w walce o czyste powietrze!
Jeżeli ogrzewasz dom starym kotłem węglowym:

Przestrzegajmy norm spalania określonych w Uchwale nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, obowiązującej od 1 lipca 2017r:

Zakazuje się stosowania w instalacjach, w których następuje spalanie paliw stałych (w szczególności kocioł, kominek i piec) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Stosujmy paliwo dobrej jakości - kupując opał zrezygnujmy mułu i flotu węglowego. Paliwa te zawierają dużo drobnego popiołu, szkodliwych metali ciężkich i różnych związków chemicznych, które przez niewłaściwy sposób spalania skutecznie zatruwają powietrze, wodę i glebę w naszej gminie.

W piecach węglowych oraz w kominkach domowych nie wolno spalać odpadów, czyli m.in: plastikowych butelek, ram okiennych, mebli, boazerii, pieluch jednorazowych, ubrań, butów, opon i innych gumowych produktów. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na powierzchni ziemi grozi kara grzywny.

Zachęcamy do wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne nośniki energii, jak np. gaz, biomasa, pompy ciepła, ewentualnie ekogroszek. Wszystkich zainteresowanych wymianą pieca prosimy o kontakt z urzędem gminy.

Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Każdy czŁowiek ma prawo do życia i pracy w środowisku niezagrażający jego zdrowiu. Osiągnięcie dobrej jakoŚci powietrza wymaga zdecydowanych działań i zaangażowania na szczeblu władz gminnych, ale przede wszystkim aktywnego udziału mieszkańców. Czas, aby już teraz podjąć te działania. Każda zwłoka poskutkuje tym, że stan powietrza się nie zmieni, a wręcz przeciwnie ulegnie pogorszeniu. Zła jakoŚć powietrza przyczynia się do powstawania ciężkich chorób przewlekłych takich jak: astma, alergie, rak płuca, ale także zaburzenia prenatalne i zaburzenia wczesnego rozwoju dziecka, a także może wpływać na rozwój cukrzycy, chorób wątroby, zaburzeń zdrowia psychicznego, otyłości i białaczki dziecięcej.

Michałowice Kocmyrzów-Luborzyca Igołomia-Warzeńczyce Niepołomice Biskupice Wieliczka Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Liszki Zabierzów Wielka Wieś Zielonki Kraków
Kampania informacyjno-edukacyjna finansowana przez gminy tworzące stowarzyszenie Metropolia Krakowska.
Wymień Piec -  Metropolia Krakowska